Thời Gian Làm 8:00 - 20:00

hotline Tư Vấn Miễn Phí03.8558.1111

Công nghệ

Nhà vật lý thí nghiệm tự bắn mình dưới nước

Một nhà vật lý Na Uy thực hiện thí nghiệm dùng súng tự bắn chính mình ở dưới nước. Thí nghiệm bắn súng ở dưới nước. Ảnh chụp màn hình:...

Đọc Thêm

Đổ sai loại xăng có thể gây nổ động cơ

Đổ xăng với chỉ số octane không như khuyến cáo của nhà sản xuất có thể khiến nổ thủng piston. Nytimes cho biết, một nhà báo từ tạp chí Automobiles...

Đọc Thêm

Thời Gian Làm Việc 8:00 - 20:00